ประเภทของเครื่องปั่นไฟสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน

การหยุดชะงักของพลังงานเป็นระยะเวลานานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนื่องจากพายุเฮอริเคนแผ่นดินไหวไฟหิมะและภัยธรรมชาติอื่น ๆ การมีพลังงานสำรองฉุกเฉินในสถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียง แต่มีความจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลและสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ แต่ยังอยู่ในบ้านเพื่อใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นไฟตู้เย็นเครื่องปั่นไฟทำความร้อนและอุปกรณ์การแพทย์โดยทั่วไปมีเครื่องปั่นไฟสองประเภทที่สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน

เครื่องปั่นไฟสแตนด์บายแบบพกพาและถาวร ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองคือกำลังขับและราคาในยามฉุกเฉินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการจ่ายพลังงานสำรอง เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงโดยใช้สายต่อที่แนะนำหรือเชื่อมต่อกับระบบสายไฟภายในบ้านโดยใช้สวิตช์ถ่ายโอน เครื่องปั่นไฟฟ้ามาพร้อมกับสตาร์ทไฟฟ้าหรือสตาร์ทดึงและโหลดพร้อมคุณสมบัติอื่น ๆ มากมายรวมถึงเต้ารับ GFCI

เครื่องปั่นไฟแบบพกพาและแบบถาวรมีหลายขนาด

เครื่องปั่นไฟแบบพกพาและแบบถาวรมีหลายขนาดและหลายประเภท มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบางตัวที่จ่าย 120 โวลต์ในขณะที่บางเครื่องมาพร้อมกับ 120 ถึง 240 โวลต์ การกำหนดขนาดและประเภทของเครื่องกำเนิดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้านสำหรับพลังงานในกรณีฉุกเฉิน เครื่องปั่นไฟแบบพกพาสามารถให้พลังงานในการใช้งานเครื่องปั่นไฟขั้นพื้นฐานบางอย่างเช่นโคมไฟเตาเผาโทรทัศน์ตู้เย็นและปั๊มน้ำบาดาล โดยปกติสำหรับเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาที่มีความจุ 5,000 ถึง 6,000 วัตต์อาจเพียงพอ

เครื่องปั่นไฟแบบพกพาอาจมีราคา $ 600 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพและประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเครื่องปั่นไฟแบบพกพาที่คุ้นเคยมากที่สุด มีหลายรุ่นที่ใช้พลังงานจากดีเซลในขณะที่บางรุ่นมีความสามารถเชื้อเพลิงหลายอย่างที่ใช้น้ำมันเบนซินโพรเพนหรือก๊าซธรรมชาติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเบนซินมีราคาถูกที่สุด แต่มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าและต้องการการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง

พวกเขาประหยัดเชื้อเพลิงต้องการการบำรุงรักษาน้อยลง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลมีราคาแพง พวกเขาประหยัดเชื้อเพลิงต้องการการบำรุงรักษาน้อยลงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเริ่มยากในฤดูหนาว การใช้เครื่องกำเนิดก๊าซโพรเพนหรือก๊าซธรรมชาติเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหากมีเชื้อเพลิงพร้อมใช้งาน เครื่องปั่นไฟเหล่านี้มีราคาแพง แต่ต้องการการบำรุงรักษาและการเผาไหม้ที่น้อยลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งอย่างถาวรสามารถจ่ายไฟให้กับระบบที่สำคัญในบ้านได้โดยอัตโนมัติภายใน 10 ถึง 20 วินาทีของการสูญเสียพลังงานแม้ในกรณีที่ไม่มีเจ้าของบ้านเครื่องปั่นไฟถาวรจะเชื่อมต่อ

กับระบบสายไฟภายในบ้านผ่านสวิตช์ถ่ายโอน สวิตช์เปลี่ยนจะสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง ทันทีที่กระแสไฟฟ้าปกติกลับสู่ปกติสวิตช์ถ่ายโอนจะปิดเครื่องปั่นไฟโดยอัตโนมัติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำงานบนก๊าซธรรมชาติหรือ LP ก๊าซชนิดเดียวกันที่ใช้กับเครื่องใช้ในบ้านสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนระบบที่เจ้าของบ้านต้องการเปิดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน