การพักผ่อนที่แท้จริงในการทัวร์พม่า

ก่อนหน้านี้พม่าเรียกว่าพม่า ปัจจุบันกองทุนคือเนปิดอว์และอาจเป็นฐานอำนาจทางการเมือง เมืองที่ใหญ่ที่สุดในพม่าคือ ซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายของพม่า ทัวร์พม่าตกเป็นข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับการปราบปรามประชากรของรัฐบาลทหาร นี่ยังคงเป็นปัญหาที่ปิดล้อมและมีการพัฒนาบางอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทัวร์พม่าอาจเป็นดินแดนทางพุทธศาสนาส่วนใหญ่และพระสงฆ์ได้รับการยกย่องด้วยความเคารพอย่างสูง พม่าก็มีพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำ สถานที่เหล่านี้จัดหาอาหารสำหรับคนส่วนใหญ่ของรัฐ

ทัวร์พม่าข้อจำกัดบางประการไว้ในดินแดน

โดยอ้างอิงว่านักท่องเที่ยวสามารถไปหรือไม่ไปได้ สถานที่ที่ถูกจำกัดเหล่านี้เหมือนกันทั้งหมดค่อนข้างห่างไกลหรือคิดว่าเป็นเขตขัดแย้ง แม้จะมีสถานที่จำกัดเหล่านี้ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในประเทศที่สามารถเข้าถึงได้และมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งในประเทศ ผู้เยี่ยมชมจะถูกขอให้เข้าร่วมทัวร์ที่จัดตั้งขึ้นหรือเข้าร่วมแพ็คเกจทัวร์พม่า แต่ยังได้รับอนุญาตให้ดูรอบ ๆ รัฐด้วยตัวเอง สถานที่ท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดในทัวร์พม่าคือวัดวาอารามและเมืองเก่าจากอดีตอันยาวนาน ในอดีตเมียนมาร์เคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ปกครองโดยเฉพาะในพื้นที่นี้

แต่ก็ขยายและหดตัวเนื่องจากความสำเร็จทางทหารการปะทะกันภายในและการรุกรานจากต่างชาติ ทัวร์พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในศตวรรษที่ 18 เป็นเวลาหกทศวรรษ การล่าอาณานิคมในช่วงนี้นำมาซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างมากในดินแดน พม่ายังจัดหาน้ำมันครั้งเดียวในประวัติศาสตร์

สถานที่ที่ได้รับความนิยมที่สุดในพม่าคือพุกาม

เป็นพื้นที่ทางโบราณคดีที่เต็มไปด้วยวัดและเจดีย์หลายพันแห่งริมแม่น้ำอิระวดี สถานที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้คนใดคนหนึ่งได้เห็นการออกแบบที่แตกต่างกันไปของวัดเช่นยุคที่สร้างขึ้น เชียงตุงเป็นสถานที่ทันสมัยสำหรับนักเดินป่าเนื่องจากมีเส้นทางที่เป็นที่ยอมรับและทิวทัศน์ที่สวยงาม ทัวร์พม่าเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยว ศูนย์กลางเมืองเก่าที่รู้จักกันดีแห่งหนึ่งคือมรักอูเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรยะไข่โบราณ

ในความเป็นจริงทั้งรัฐเป็นเขตอนุรักษ์ทางโบราณคดีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งได้รับการอนุรักษ์ร่องรอยของอารยธรรมโบราณไว้เป็นอย่างดี ทัวร์พม่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ พะโคพุกามและมั ณ ฑะเลย์เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้และเมืองโบราณเหล่านี้เต็มไปด้วยร่องรอยของความยิ่งใหญ่ในอดีต ในพม่ามีวัดนับร้อยแห่งที่รอดชีวิตมาได้ แต่ยิ่งอยู่ในซากปรักหักพัง กำแพงที่พังทลายและเศษซากของรูปปั้นยักษ์ในป่าสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน การล่องเรือในแม่น้ำอิระวดีที่มีเจดีย์สีทองอร่ามบนฝั่งสูงเป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดในชีวิต