ไม่เป็นทาสของกฎหมายพวกเขาจะต้องปกครองด้วยคดีฟ้องปิดปาก

ประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่มีกฎของกฎหมาย หลักการพื้นฐานของการปกครองด้วยคดีฟ้องปิดปากก็คือพลเมืองทุกคนในประเทศต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ว่ากันว่าสูงอย่างไรก็ตามคุณอาจเป็นกฎหมายอยู่เหนือคุณ ประชาชนได้รับการบอกกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมายตั้งแต่ยังเด็ก พวกเขายังบอกไม่เคยถามกฎหมาย ดังนั้นผู้คนจึงค่อยๆกลายเป็นทาสของกฎหมายคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนช้างที่สามารถควบคุมได้โดยผูกเชือกไว้กับเชือก พวกเขาสามารถแบ่งสายได้อย่างง่ายดาย แต่พวกเขาถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของจิตใจ เมื่อช้างยังเด็กพวกเขาถูกมัดด้วยเชือกเส้นเล็ก

พวกเขาพยายามที่จะทำลายเชือกนั้น

แต่ล้มเหลวเสมอเนื่องจากไม่มีแรงพอที่จะทำลายเชือกนั้น เมื่อช้างโตขึ้นและพวกมันแข็งแกร่งจนไม่เพียงแต่สามารถทำลายเชือกแต่ยังต้นไม้ที่เชือกถูกผูกไว้พวกเขายังไม่สามารถเอาชนะความกลัวของสายอ่อนได้เนื่องจากพวกเขาสูญเสียศรัทธาในตัวเอง เคยทำลายต่อย คดีฟ้องปิดปากผู้นำต่างจากผู้ติดตามเนื่องจากพวกเขาไม่เคยถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดใด ๆ เมื่อคนอื่นคิดว่าบางสิ่งไม่สามารถทำได้พวกเขาถามว่าทำไมไม่ พวกเขาไม่ได้ผูกพันตามกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นอัตวิสัยและถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้ชนชั้นปกครองเท่านั้น

พวกเขาเคารพกฎหมายของพระเจ้าเช่นความเท่าเทียมความยุติธรรมความรักที่พระเจ้าทรงสร้าง คดีฟ้องปิดปากเหล่านี้เป็นนิรันดร์และแพร่หลายไปหมด พระเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีอำนาจทุกอย่างที่ไม่มีอะไรอยู่เหนือเขาและเขาอยู่เหนือทุกสิ่ง ไม่มีกฎที่สามารถผูกมัดพระเจ้าได้และไม่มีรางวัลที่พระเจ้าไม่สามารถให้ได้และไม่มีการลงโทษที่พระเจ้าไม่สามารถเรียกเก็บกับผู้คนได้ พระเจ้าไม่เพียงสร้างชีวิต แต่ยังสามารถมีชีวิตได้ด้วย

คดีฟ้องปิดปากเขาไม่เพียงให้รางวัลแก่ผู้คนเท่านั้น

แต่ยังให้การลงโทษที่รุนแรงอีกด้วย ขาไม่เพียงรักแต่เขายังเกลียดคนที่ละเมิดกฎหมายของเขาด้วยคดีฟ้องปิดปาก ผู้นำที่ดีจะต้องไม่มีแบบแผนและพยายามเป็นเพียงความดีหรือความชั่ว เขาไม่ควรใส่ลงไปในแบบของการเป็นเผด็จการมีส่วนร่วมหรือเป็นตัวแทน เขาจะต้องเปิดตัวเลือกทั้งหมดและใช้วิธีการที่ดีที่สุดในเวลาใดก็ตาม เขาต้องไม่ผูกมัดตัวเองจากสิ่งใด เมื่อเขาสร้างกฎสำหรับองค์กรเขาจะต้องไม่จำกัดอำนาจของตัวเอง เขาเป็นเหมือนแม่

คดีฟ้องปิดปากแต่แสวงหาวินัยเหมือนพ่อ เขาแสดงถึงความเชื่อ แต่ก็แสดงถึงเหตุผล ผู้นำที่มีรากฐานถูกวางไว้ในความศรัทธาเท่านั้นที่เหมาะสมที่จะเป็นนักบุญและผู้รอบรู้และไม่ใช่ผู้นำ ผู้นำมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นพระเจ้าที่ต้องรวมอยู่ในบุคลิกภาพของเขาทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://naksit.net/