ระบบกล้องวงจรปิดไร้สายประเภทต่าง ๆ

กล้องวงจรปิดใช้สำหรับตรวจสอบและส่งข้อมูลที่ตรวจสอบไปยังสถานที่ห่างไกล สำหรับการส่งข้อมูลจะใช้ระบบทั้งแบบมีสายและไร้สาย อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีไร้สายกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเรียบง่าย ในโครงสร้างไร้สายเครื่องส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังเครื่องรับผ่านคลื่นวิทยุที่กำหนด จากเทคโนโลยีนี้มีระบบกล้องวงจรปิดไร้สายสองประเภท คนแรกคือระบบอะนาล็อกที่ใช้ความถี่วิทยุแบบดั้งเดิมและอีกอันหนึ่งเป็นระบบดิจิตอลที่ทันสมัยซึ่งใช้ความถี่วิทยุ แต่ในย่านความถี่ที่สูงกว่าและข้อมูลถูกส่งในรูปแบบการเข้ารหัส

มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างทั้งสองระบบกล้องวงจรปิดไร้สาย

ระบบดิจิตอลดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบอนาล็อก ก่อนอื่นระยะครอบคลุมของระบบกล้องวงจรปิดไร้สายดิจิตอลนั้นใหญ่กว่า ไม่เหมือนกับกล้องอนาล็อก 300 ฟุตกล้องดิจิตอลสามารถส่งสัญญาณได้ถึง 450 ฟุต ผู้ที่มีอำนาจมากสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น กล้องดิจิตอลมีคุณภาพวิดีโอและเสียงที่ดีขึ้น พวกเขาสามารถจับภาพจากระยะไกลมากขึ้นด้วยคุณสมบัติการซูมที่ดี กล้องเหล่านี้บางตัวมีระบบตรวจจับใบหน้าและง่ายต่อการตรวจจับสถานการณ์เฉพาะผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

ความจริงที่ดีเกี่ยวกับโครงสร้างดิจิทัลคือมันสามารถใช้เป็นการสื่อสารแบบสองทางซึ่งทั้งตัวรับและตัวส่งสัญญาณมีความสามารถในการส่งและรับข้อมูลและคำสั่ง ด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถควบคุมกล้องวงจรปิดและให้คำสั่งที่จำเป็น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถหมุนกล้องในมุมใดก็ได้เพื่อให้ได้มุมมองที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกล้องหลายตัวด้วยเครื่องรับเพียงเครื่องเดียวและบันทึกข้อมูลที่ส่งได้ที่นั่น

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของกล้องวงจรปิดดิจิตอลคือ

ความปลอดภัยโดยสมบูรณ์และข้อมูลที่ส่งผ่านไม่สามารถแตกหักได้ เครื่องส่งสัญญาณจะส่งข้อมูลที่เข้ารหัสซึ่งสามารถถอดรหัสได้ด้วยรหัสที่ปลอดภัยซึ่งติดตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องรับ ดังนั้นแม้ว่าใครบางคนสามารถตรวจจับสัญญาณที่ส่งเขาจะไม่สามารถถอดรหัสได้โดยไม่ต้องรู้รหัส สิ่งนี้ทำให้กล้องดิจิตอลมีความสำคัญสำหรับโปรแกรมที่มีการป้องกันอย่างดี

เมื่อเปรียบเทียบกับกล้องวงจรปิดราคาถูกดิจิทัลระบบกล้องวงจรปิดไร้สายแบบอะนาล็อกจะไม่ดีพอ แต่มันมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก ค่าติดตั้งทั้งหมดนั้นอยู่ในระบบดิจิตอลนั้นมีราคาแพงมากและหากคุณไม่ได้ใช้การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงกล้องอะนาล็อกก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า โดยเฉพาะถ้าคุณมีงบประมาณต่ำ