กระดาษปรู๊ฟผิวกระดาษ ความหนา และความเข้ากันได้ของหมึก

อะไรคือข้อพิสูจน์ในการเขียนเกี่ยวกับธุรกิจของคุณหลักฐานกระดาษปรู๊ฟคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านของคุณยอมรับสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณข้อความรับรองฉันได้พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษปรู๊ฟการใช้คำรับรองในการเขียนเชิงธุรกิจในบทความอื่น Business Writing Essentials Testimonials และฉันจะไม่พูดถึงประเด็นเดียวกันที่นี่ ยกเว้นจะบอกว่า เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของการเขียนเชิงธุรกิจ คุณต้องเข้าใจวิธีการ

กระดาษปรู๊ฟผลิตและวิธีการใช้บทความเป็นวิธีการขีดเส้นใต้สถานะผู้เชี่ยวชาญของคุณ ในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ EzineArticles คุณสามารถสร้างชื่อเสียงของคุณโดยการสร้างผลงานซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะแสดงความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณการวางบทความเหล่านี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ กระดาษปรู๊ฟทางออนไลน์ ผ่านทางไซต์ส่งบทความ บล็อก และวารสารออนไลน์ของคุณ ออฟไลน์ คุณสามารถนำเสนอบทความของคุณ

ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิค การติดตามการพัฒนาใหม่ๆ

ให้กับสิ่งพิมพ์ต่างๆ คิดให้เหนือกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแคบๆ ของคุณและหาว่าใครสามารถใช้ความรู้ของคุณได้ข้าหาอาชีพเฉพาะที่บทความเกี่ยวกับความรู้ของคุณอาจหายากกระดาษปรู๊ฟเอกสารไวท์เปเปอร์เป็นวิธีที่ยอมรับในการถ่ายโอนความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิค การติดตามการพัฒนาใหม่ๆ ในทุกภาคส่วนถือเป็นความท้าทาย ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการยินดีรับข้อมูลสั้นๆ กระดาษปรู๊ฟที่ปราศจากศัพท์แสงเพื่อแบ่งเบาภาระงานกรณีศึกษาเป็นคำรับรองเพิ่มเติม ในคำรับรองไม่มีเวลาให้ลงรายละเอียดมากเกินไปเพราะต้องอ่านอย่างรวดเร็วการผลิตกรณีศึกษาเกี่ยวกับโครงการ

กระดาษปรู๊ฟที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของคุณสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้ หากคุณมีประวัติในการรับมือกับความท้าทายที่หลายบริษัทในภาคธุรกิจของคุณพบว่ายากเกินไป การสร้างเอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับงานที่ประสบความสำเร็จของคุณจะช่วยเพิ่มจุดยืนของคุณวิธีการดูหลักฐานใดๆ ที่คุณสร้างขึ้น ไม่ว่ากระดาษปรู๊ฟจะเป็นบทความ กรณีศึกษา หรือเอกสารทางเทคนิค คือการจินตนาการว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นกระดูกสันหลังของหลักฐานที่คุณต้องการ และในขณะที่คุณใช้เวลาทำสิ่งนี้

เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความเชี่ยวชาญของคุณบรรทัดแรกเหล่านี้น่าจะกระตุ้น

กระดาษปรู๊ฟลองคิดดูว่าคุณจะใช้สิ่งที่คุณสร้างได้อย่างไร เช่นหนังสือที่คุณอาจต้องการเขียน นักธุรกิจจำนวนมากสะสมงานเขียนจำนวนมากโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่ปรึกษาในภาคส่วนใดๆ กระดาษปรู๊ฟขาวจะผลิตบทความ เวิร์กช็อป และเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีก กระดาษปรู๊ฟแม้ว่าคุณจะคิดว่าหนังสือไม่เป็นปัญหา ให้วางสื่อที่คุณสามารถนำลูกค้าที่คาดหวังของคุณไปหาหนังสือ

กระดาษปรู๊ฟเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความเชี่ยวชาญของคุณบรรทัดแรกเหล่านี้น่าจะกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านบทต่อไปและเสิร์ฟในระดับหนึ่งเหมือนตะขอที่ล่อให้เขาเข้าไป หากคุณกำลังเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ คุณจะต้องสามารถสนับสนุนสิ่งที่คุณอ้างสิทธิ์ได้ และในขณะที่สิ่งที่ผู้เขียนบอกว่าต้องเป็นความจริงในเอกสารสารคดี กระดาษปรู๊ฟบทความ บทความ และวิทยานิพนธ์ สิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับผู้อ่านคือแนวทางใหม่หรือน่าสนใจของเขา

กระดาษปรู๊ฟ