ข้อดีของการศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอยู่เสมอ ทำให้ในมหาวิทยาลัยมีการทำวิจัยที่ล้ำหน้ามากกว่าที่อื่นๆ ทำให้มีเทคโนโลยีหรือทฤษฎีใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง มีการให้การศึกษาระดับสูงที่หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานของสังคม

การศึกษาต่อในญี่ปุ่นไม่เพียงทำให้ได้ความรู้ที่ล้ำหน้าเฉพาะทางเท่านั้น ขณะเดียวกันการที่ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นสิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครแต่เมื่อมองดูแล้วทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มองว่าเป็นสิ่งเฉพาะแล้วหากได้ลองใช้ชีวิตภายในวัฒนธรรมนั้นๆแล้วจะพบว่ามีสาเหตุและที่มาของแต่ละวัฒนธรรมอยู่และน่าจะทำให้เข้าใจพื้นฐานร่วมกันของผู้คนบนโลกได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อดีมากมาย ดังนี้

1.ประเทศญี่ปุ่น มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากรองจากสหรัฐอเมริกา มีสังคมวัฒนธรรมมายาวนาน
2.มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ 1 ของโลกทางด้านคณิตศาสตร์ และเป็นที่ 2 ของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์
3.ประเทศที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมของโลก โดยสถิติอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของโลก
4.นอกจากได้ภาษาแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น การเรียนหลักสูตรสั้น ๆ
5.มีโอกาสที่จะได้ทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันสังคมญี่ปุ่นนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่ง มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุ มากกว่า 20%  จึงเป็นโอกาสที่ทางประเทศญี่ปุ่น จะรับคนเข้าทำงานมากขึ้น
6.มีอาหารและกิจกรรมให้ทำมากมาย เช่น แฟชั่น ที่เที่ยว
7.ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อย แม้ว่าจะทำของหล่นหายก็มักจะได้คืนเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีความปลอดภัยเหมาะแก่การไปเรียนมาก
8.มีมรดกทางด้านวัฒนธรรม เช่น อาหารญี่ปุ่น และภูเขาไฟฟูจิ เพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทะเล จึงทำให้เป็นประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

เมื่อศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นสร้างผลงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเอง หรือได้เข้าทำงานในบริษัทที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับญี่ปุ่น ผลจากการทำแบบสอบถามสำรวจพบว่าพวกเขารู้สึกว่าการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่า และทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้