คู่มือการจดทะเบียนบริษัทฟรี

จดทะเบียนบริษัทฟรี

 

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการจัดตั้งภูมิภาคนี้ให้เป็นที่ตั้งธุรกิจที่มั่นคง ไม่น่าแปลกใจที่การจดทะเบียนบริษัทฟรีจะเป็นเรื่องง่ายมาก ต้องขอบคุณขั้นตอนที่คล่องตัวซึ่งแนะนำโดยบริษัทต่างๆ หนึ่งในข้อตกลงที่สะดวกที่สุดที่บริษัทนำเสนอคือขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทฟรีออนไลน์สำหรับธุรกิจ สิ่งนี้ทำให้การจดทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักรรวดเร็วมากสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลา พลังงาน และเงินในส่วนของผู้สมัครน้อยลง และลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการยื่นด้วยตนเอง

ไม่ว่าธุรกิจที่มีศักยภาพจะเลือกดำเนินการจดทะเบียนบริษัทฟรี

ให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านวิธีการทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 20 ปอนด์ หากต้องการใช้บริการในวันเดียวกัน จะมีค่าธรรมเนียม 50 ปอนด์ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และแบบฟอร์ม 10 หากปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับตามที่อธิบายไว้และแบบฟอร์ม 12 ซึ่งเป็นแบบ ประกาศตามกฎหมายว่าผู้สมัครได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของพระราชบัญญัติบริษัท หากใช้แบบฟอร์ม 12 จะต้องลงนามและรับรองก่อนส่ง

หนังสือบริคณห์สนธิเป็นเอกสารที่มีชื่อบริษัท ที่อยู่และวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการ ตลอดจนทุนและความรับผิดของบริษัท ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อบริษัทที่ซ้ำกัน และผู้สมัครสามารถตรวจสอบชื่อที่ต้องการกับฐานข้อมูลชื่อได้จากเว็บไซต์บริษัท ถัดไป ข้อบังคับของ จดทะเบียนบริษัทฟรีจะรวมรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับชั้นการจัดการของบริษัทและโครงสร้างภายใน โดยส่วนใหญ่ ขั้นตอนนี้ของกระบวนการจดทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักรเกี่ยวข้องกับเอกสารที่พิมพ์

จดทะเบียนบริษัทฟรีอย่างน้อยหนึ่งรายต่อหน้าพยาน

แบบฟอร์ม 10 เป็นเอกสารระบุวันเดือนปีเกิด ตำแหน่งปัจจุบัน และอาชีพก่อนหน้าของกรรมการคนแรกของบริษัทและเลขานุการตลอดจนสำนักงานจดทะเบียนของบริษัท เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสมัครทั้งหมดแล้ว นายทะเบียนของบริษัทจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าเจ้าของธุรกิจอาจต้องการจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง แต่บริการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตเป็นบริการที่ปลอดภัยที่สุด หนึ่งไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจสงบ แต่ยังมีความพอใจอีกด้วยว่าไม่มีอะไรเหลือทิ้งไว้

ก่อนที่เจ้าของธุรกิจจะเริ่มตามล่าหาบริการจดทะเบียนบริษัทฟรีนอกอาณาเขตที่มีความสามารถ มีบางแง่มุมที่เขาควรทำความเข้าใจเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากตัวเลือกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ เพียงแค่รู้ทุกมุม เจ้าของธุรกิจก็จะทราบถึงมาตรฐานการบริการที่เขาคาดหวังได้ ข้อมูลพื้นฐานบางประการที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ก่อนเริ่มธุรกิจนอกอาณาเขตมีดังนี้ สิ่งแรกที่คุณต้องแน่ใจว่าสำหรับการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตคือบัญชีธนาคาร เปิดภายใต้ชื่อจดทะเบียนของธุรกิจของคุณ บัญชีนี้จะถือหุ้นและการทำธุรกรรมทั้งหมดจะดำเนินการโดยใช้ สอบถามที่ https://www.cnraccounting.com/