ลังกระดาษภาคอุตสาหกรรมในการขนส่งผลิตภัณฑ์

ลังกระดาษ

 

ธุรกิจการค้าทุกแห่งมีความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ในบางช่วงเวลา การใช้ลังบรรจุภัณฑ์จะคำนึงถึงความสะดวกและสะดวกในการขนส่ง มีแม้กระทั่งธุรกิจที่มักใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ลังกระดาษโดยเฉพาะลังในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรม เช่น การขนย้ายและการจัดเก็บ การจัดจำหน่าย อาหาร การขายปลีก ลังกระดาษการขนส่ง การผลิต ยานยนต์ เภสัชกรรม และรัฐบาลท้องถิ่นปัจจุบันมีบริษัทให้เช่าลังที่ประกอบธุรกิจ

ให้เช่าลังไม้เชิงพาณิชย์ พวกเขามีลังกระดาษหลากหลายให้เลือกซึ่งมีให้เช่า นอกจากนี้ ลังกระดาษดังกล่าวยังสามารถขายได้ทุกเมื่อที่ธุรกิจเลือกใช้ มีวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ มีทั้งถาดเบเกอรี่ กล่องใส่อาหาร และภาชนะพับได้ที่เหมาะกับการใช้งานต่างๆลังพลาสติกลังชนิดนี้นิยมใช้กันมากที่สุด

ห้ามใช้เทปชนิดอื่นในการปิดผนึกลัง นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ฉลากไปรษณีย์

ประวัติศาสตร์มีอยู่ว่าก่อนที่พลาสติกจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ลังที่ทำจากไม้และโลหะเป็นประเภทที่โดดเด่น ลังกระดาษทุกวันนี้ ลังพลาสติกมีความทนทานต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเข้มงวด เมื่อว่างเปล่า ลังกระดาษแต่ละประเภทได้รับการออกแบบให้บรรจุหนึ่งลังไว้ข้างใน เมื่อบรรจุเต็มแล้ว ลังจะวางซ้อนกันได้ลังกระดาษ เมื่อติดตั้งฝาปิดแบบรวมเข้าด้วยกัน โดยปกติแล้วจะกันน้ำฝนได้เคล็ดลับการใช้ลังไม้การเช่าหรือเป็นเจ้าของลังสำหรับบรรจุหรือเคลื่อนย้ายถือเป็นความรับผิดชอบ

ในการใช้งาน ส่วนนี้ให้คำแนะนำในการใช้ลังกระดาษเมื่อเติมแล้วต้องปิดฝาบนลังให้สนิท สามารถสั่งซื้อซีลความปลอดภัยพร้อมกับลังเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง ลังกระดาษห้ามใช้เทปชนิดอื่นในการปิดผนึกลัง นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ฉลากไปรษณีย์และกระดาษติดบนลังไม้ใช้ลังชนิดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่จะขนส่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าจะบรรจุรายการคอมพิวเตอร์ ก็ต้องใช้ลังคอมพิวเตอร์มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางซ้อนลัง เติมลังเปล่าครั้งละ 1 กล่อง

ให้ใช้ลังเปล่าอื่นเพื่อเติม เป็นไปไม่ได้ที่จะซ้อนลังที่บรรจุเกินไว้

เมื่อวางซ้อน และแนะนำให้วางซ้อนกันได้ไม่เกิน 4 กล่องเท่านั้นละเว้นจากการล้นลัง หากไม่สามารถปิดฝาได้อย่างถูกต้องเพราะลังเต็มแล้ว ให้ใช้ลังเปล่าอื่นเพื่อเติม เป็นไปไม่ได้ที่จะซ้อนลังที่บรรจุเกินไว้ ลังกระดาษและมีโอกาสสูงที่ไอเท็มที่วางอยู่ภายในจะถูกบดขยี้ น้ำหนักที่แนะนำสำหรับแต่ละลังบรรจุคือ 25 กิโลกรัมเท่านั้นลังกระดาษเครื่องเขียนชนิดบรรจุกล่องต้องทิ้งไว้นอกลังเพราะจะใส่ไว้ในกรงโดยทั่วไปแล้ว ตู้เก็บเอกสารจะถูกเคลื่อนย้าย

จนเต็มเพื่อไม่ให้ว่างเปล่าลังกระดาษ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากตัวแทนในการขนย้ายสิ่งของที่บอบบางจะต้องยึดด้วยกระดาษหรือห่อด้วยฟอง ลังกระดาษขนาดใหญ่จะต้องถูกทำเครื่องหมายว่าเปราะบางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนโต๊ะ ต้องไม่วางลังบนโต๊ะทำงานวัสดุก่อสร้างเช่นคอนกรีตต้องไม่เคลื่อนย้ายผ่านลังไม้พาเลทลังกระดาษโดยใช้พาเลท สามารถลากโดยรถยกหรือรถตักด้านหน้า นอกจากนี้ยังสามารถวาดด้วยมือด้วยแม่แรงพาเลท สอบถามที่ https://www.kasbox.com/17766320/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9